De afkorting MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat betekend dat bedrijven op komen voor de maatschappelijke problemen: luchtvervuiling, klimaatverandering etc. Deze ondernemingen kiezen er voor om de verantwoordelijkheid te dragen voor deze maatschappelijke problemen. Doordat bedrijven zich hiervoor inzetten, zorgen ze ervoor dat deze problemen niet verder uitbreiden. Er zijn ook ondernemingen die nog een stap verder zetten in het MVO. Zij proberen deze problemen niet alleen te stoppen tegen uitbreiding, maar willen de problemen ook oplossen.

Waarom kiest een onderneming voor MVO? 

Er zijn uiteenlopende redenen om als onderneming met MVO bezig te houden. In de praktijk is er vaak niet één reden, maar spelen er meerdere factoren een rol. 

Ten eerste, kun je er als onderneming veel geld mee verdienen. Na een langere termijn zal het MVO bijdragen aan stijgende financiën. De laatste jaren heeft u vast wel gemerkt dat de vraag naar duurzame producten en diensten stijgt. Er wordt verwacht dat dit in de toekomst alleen maar meer wordt.

Ten tweede zijn ondernemingen van MVO betrokken in de samenleving. Hierdoor trekt het gemotiveerde medewerkers. Een gemotiveerde medewerker zal bijdragen aan een verhoging van de productiviteit van de onderneming.

Een aantal bedrijven hebben geen keus. Zij moeten zich met MVO bezig houden. Dit wordt meestal gedaan door de overkoepelende inkopers of de overheid. Bovendien moeten de Nederlandse bedrijven houden aan de wetten en internationale richtlijnen.

Ten slotte kunnen ook niet financiële motieven een rol spelen. Bedrijven kunnen met het MVO een steentje bijdragen aan de maatschappij, willen goed met de werknemers omgaan en de milieu niet verergeren.  

Hoe ziet het in de praktijk eruit?

Bedrijven die ervoor kiezen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen nemen deze richtlijnen mee in hun bedrijfsprocessen. Inkoop, verkoop, productie, communicatie en onderhoud.

Wanneer ben je MVO?

Het bepalen of jouw bedrijf MVO is niet gemakkelijk. Het MVO is tijds- en cultuurgebonden. Het is elke dag nog in ontwikkeling en veranderd nog vaak. Bovendien wordt er in elk land anders gekeken naar het MVO. Wat in Nederland een gewoonte is kan in China een taboe zijn.