Wij van doen-materiaal prijs dragen een steentje bij aan de maatschappelijke problemen in de wereld.

Duurzaam inkopen

Sinds een aantal jaar heeft de overheid een duurzaam inkoopbeleid. Zij houden rekening mee met de milieuaspecten van de producten en diensten die zij inkopen. Wij, DOEN-materiaalprijs, dragen hier bij. Als u veel duurzame en kostbare spullen heeft in huis, is het verstandig om een kostbaarheden verzekering af te sluiten.

Recyclen

Wij dagen iedereen uit om een ontwerp te gebruiken waarbij gebruik is gemaakt van duurzame materialen innovatieve technieken. Een ontwerp waarbij materiaalonderzoek op de voorgrond staat en dat tegelijkertijd esthetisch is. Werk dat nu inspireert en waarmee de toekomst vandaag al gerealiseerd wordt. Op deze manier worden deze gebruikte materialen niet weggegooid en wordt de afval verminderd door het hergebruiken.

 

Materialen en ontwerp

Deze expositie is tevens de aanloop naar de vijfde editie van de DOEN | Materiaalprijs, die zal plaatsvinden in samenwerking met Het Nieuwe Instituut. Onderdeel van deze samenwerking is een fellowship waarin de gelegenheid wordt geboden om verder onderzoek te doen naar materialen en ontwerp.  Wij nodigen u daarom uit om jaarlijks mee te doen. en bij te dragen en de maatschappelijke problemen. 

Er komen voortdurend nieuwe materialen op de markt. Hoe kunnen we deze toepassen zodat er duurzame en zinvolle ontwerpen uit ontstaan? De DOEN | Materiaalprijs is in het leven geroepen ter stimulering van een ontwerppraktijk waarin vernieuwing en duurzaamheid hand in hand gaan met esthetiek en functionaliteit. Deze jaarlijks terugkerende prijsvraag wil de gehele creatieve voorhoede mobiliseren om nieuwe wegen in kaart te brengen die uiteindelijk zullen leiden tot een duurzame wereld.