Het MVO kan uitgevoerd worden in verschillende factoren. Hier is het MVO in de praktijk anders.

Zorg

MVO kan ook in de zorgsector een rol spelen. Het helpt de zorgorganisaties om te kunnen functioneren in de toekomst. Hierin is de gezondheid de richtlijn voor het MVO.

Logistiek

In de transport sector wordt veel gebruik gemaakt van voertuigen en heeft dus veel invloed op de milieu. De uitlaatgassen beïnvloeden de lucht en hiermee het klimaat. Hierin kan dus veel winst gehaald worden met het MVO.

Bouw

Op het gebied van bouw kan er veel winst gehaald worden met het MVO. Er wordt veel gebruik gemaakt van grondstoffen, energie en afval. Hier kan veel duurzaamheidswinst in gehaald worden. 

Onderwijs

In het onderwijs speelt de informatievoorziening en kennisoverdracht een belangrijke rol. Het onderwijs kan veel betekenen op het gebied van bewustwording.  

Kantoor diensten 

Het MVO houdt zich in deze sector vooral bezig met de bedrijfsvoering om duurzame diensten te leveren. In grote lijnen houdt het zich bezig met arbeidsparticipatie, betrokkenheid van personeel en actualiteit in de bedrijfsvoering. Het MVO in deze sector aantrekkelijk voor personeel.
Horeca
De horeca is een belangrijk sector voor het MVO. Hier kan veel winst gehaald worden op het gebied van voedsel. De horeca heeft veel invloed op bijvoorbeeld de dierenwelzijn. Maar ook voor arbeidsparticipatie en werkomstandigheden.