Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is Dynamisch. Het veranderd altijd. De aanbod en vraag van arbeid blijft in beweging. Als onderneming bent wilt u natuurlijk de juiste medewerkers hebben. Zij zijn tevens uw visite kaartje.

Bovendien is het belangrijk om uw medewerkers gemotiveerd te houden. Ongemotiveerde medewerkers zorgen voor een lagere productiviteit met wellicht financiële gevolgen.

Het MVO trekt de juiste en gemotiveerde medewerkers die betrokken zijn in hun werk.

Klimaat

In het bedrijfsleven wordt het verbranden van fossiele energiebronnen veel gebruikt met veel nadelige effecten. Dit zijn gas, steenkool en olie.

Als MVO beperkt u het verbranden van deze energiebronnen. U kunt dan gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals zin en wind. De afgelopen decennia is de vraag naar energie gestegen. Deze bronnen zijn schaars en schadelijk en daarom duurder.

Door het gebruik van duurzame energiebronnen zult u als onderneming een steentje bijdragen aan dit probleem én geld besparen.

Milieu

De milieu heeft invloed op iedereen. Maar iedereen heeft ook invloed op de milieu. Ondernemingen hebben hier invloed op met bijvoorbeeld vervuiling in de lucht, zoals smog. Dit wordt een steeds groter probleem.

Door maatschappelijk verantwoord te ondernemen kunt u helpen om dit probleem niet te vergroten.

Dierenwelzijn

Dit is veelvoorkomend probleem dat zich voornamelijk afspeelt in de veehouderij. Maar als u onderneemt in textiel, recreatie etc. dan heeft u veel invloed op de dierenwelzijn in Nederland.

Het is een groot en stijgende probleem in de wereld. Als onderneming kunt u ervoor kiezen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen om te helpen met dit probleem. Want als onderneming heeft u veel invloed op deze sector.

Mensenrechten 

Dit is een thema waarbij u waarschijnlijk niet vaak mee bezig bent. Wanneer u internationale zaken doen heeft u hier wellicht toch mee te maken. De kans is groot dat u er direct of indirect mee te maken krijgt.
U kunt met het MVO helpen aan dit probleem met bijvoorbeeld redelijke werktijden, veilige arbeidsomstandigheden, betaling van eerlijk loon en et cetera.