De DOEN | Materiaalprijs heeft een nieuwe partner en een nieuwe naam: De New Material Award.

De New Material Award is een samenwerking tussen Stichting DOEN, Het Nieuwe Instituut en het Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving.

De inschrijving voor de New Material Award is geopend. Inzenden kan tot 27 juni. Ga voor het inschrijfformulier en de voorwaarden naar www.newmaterialaward.nl.

De DOEN | Materiaalprijs is in 2009 in het leven geroepen door Stichting DOEN en het Materiaalfonds. De jaarlijkse stimuleringsprijs daagde kunstenaars en ontwerpers uit om nieuwe materialen en technieken toe te passen en zo de ontwerpen van de toekomst te presenteren.

Vier jaar DOEN | Materiaalprijs heeft geresulteerd in een groot aantal inspirerende en verrassende ontwerpen. Van visitekaartjes van herfstbladeren tot een haute couture jurk van fietsbanden, van slakkenpoeplinoleum tot een servies dat stroom genereert. Alle nominaties en winnaars zijn nog te zien op de website.

Ook bij de New Material Award zijn materiaal en duurzaamheid het uitgangspunt. Daarnaast ligt de focus op experiment en onderzoek.

INSCHRIJFFORMULIER

De DOEN-Materiaalprijs is een stimuleringsprijs voor duurzaam en innovatief materiaalgebruik in de beeldende kunst, vormgeving, mode en architectuur.

Het Materiaalfonds en Stichting DOEN zijn op zoek naar een recent ontwerp in de beeldende kunst en vormgeving dat zich onderscheidt door duurzaamheid en innovatief materiaalgebruik. Het Materiaalfonds en Stichting DOEN kennen ook een aanmoedigingsprijs toe voor een ontwerpidee dat nog niet hoeft te zijn uitgevoerd.

EEN INZENDING BESTAAT UIT:

  • gegevens inzender
  • projectomschrijving en korte motivatie (maximaal 1 A4)
  • kostenraming van het ontwerp één of twee afbeeldingen, zowel geprint (A4 formaat) als digitaal (jpeg afbeelding op cd, 1024×768 pixels, 72 dpi maximale kwaliteit).
  • Alle afbeeldingen dienen voorzien te zijn van de naam van de inzender en van het werk.
  • Stuur bij specifieke nieuwe materialen close-up foto’s mee.
  • Materiaalsamples zijn zeer welkom.
  • CV (maximaal 2 A4)

Het inschrijfformulier met projectomschrijving wordt geprint per post aangeleverd.

Materiaalfonds voor BKV

DOEN-Materiaalprijs

Postbus 14625

1001 LC Amsterdam

 

GEGEVENS INZENDER:

naam ontwerp; naam inzender; adres: postcode; plaats: telefoon; email.

PROJECTOMSCHRIJVING EN MOTIVATIE

Omschrijf op maximaal 1 A4 waarom uw ontwerp voldoet aan de criteria van duurzaamheid en innovatief materiaalgebruik en wat het doel is van uw ontwerp. Licht uw keuze voor het materiaal van uw ontwerp toe, zet uw visie op duurzaamheid uiteen en geef aan wat het belang is van uw inzending voor het milieu. Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen en akkoord te zijn met het reglement en de criteria van de DOEN-Materiaalprijs. Aldus volledig naar waarheid ingevuld.

Let op: u ontvangt per e-mail een ontvangstbevestiging. Mocht u deze na een week nog niet ontvangen hebben neem dan alstublieft contact op, ook als u de inzending aangetekend op met garantiepost heeft verstuurd.